Skip to main content

První české soukromé SOU

Název firmy: Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU s.r.o.
Adresa: Trhanovské náměstí 8/129

www: pcssou.cz

Telefon: 736 726 330, 271 751 063

Info:

Klademe důraz na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Den otevřených dveří: každý čtvrtek od 13 do 16 hodin.

PRVNÍ ČESKÉ SOUKROMÉ SOU nabízí:

● tříleté obory středního vzdělání s výučním listem – Kadeřník, Cukrář, Aranžér, Truhlář, Prodavač, Malíř a Lakýrník, Zedník, Pekař – pro tyto učební obory zajišťujeme kompletní přípravu jak teoretickou, tak praktickou, která  probíhá v odborných učebnách, kadeřnických  salonech a na pracovištích smluvních firem
● čtyřletý studijní obor Obchodník zakončený MZ, zaměřený na provoz služeb v oblasti obchodu, cestovního ruchu a bankovnictví (denní a dálková forma)
● nástavbové studium – obor Podnikání zaměřený na ekonomiku nebo vlasovou kosmetiku zakončené MZ pro absolventy SOU (denní forma – 2 roky, dálková – 3 roky)

Gymnázium ALTIS s.r.o.

Název firmy: Gymnázium ALTIS s.r.o.

Adresa: Dopplerova 351

www: altis.cz

Otevírací doba: 

Při ohlášení na tel. číslo 605259075 a 605259033 jsme připraveni se Vám věnovat dle domluvy.

Info:

Školství – soukromé víceleté gymnázium, které dlouhodobě vykazuje výborné výsledky. Ve státních maturitách dosahuje nadstandardní výsledky a patří mezi deset nejlepších gymnázií v ČR.
Především přijímáme žáky z 5. tříd ZŠ.

Střední škola automobilní a informatiky

Název firmy: Střední škola automobilní a informatiky
Adresa: Weilova 1270/4

www: skolahostivar.cz

Info:

Střední škola navazuje na tradici SOU autoopravárenského, nám. Míru 19, Praha 2 a SOŠ Pod Stanicí 2, Praha 10.

Škola přichází s rozšířenou nabídkou jak učebních, tak především studijních oborů v moderních a nově vybavených prostorech.

Škola je zaměřená na výuku denních oborů s maturitou (Informační technologie, Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy), denních oborů s výučním listem (Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik jednostopých vozidel, Autolakýrník a Karosář) a nástavbové studium (Podnikání a Provozní technika).

Gymnázium bratří Čapků

Název firmy: Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU s.r.o.
Adresa: Trhanovské náměstí 8/129

www: gymnaziumbc.cz

Telefon: 736 726 330, 271 751 063

Info:

Klademe důraz na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Den otevřených dveří: každý čtvrtek od 13 do 16 hodin. 

GYMNÁZIUM BRATŘÍ ČAPKŮ nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v humanitní a umělecko-výtvarné oblasti. Specializujeme se především na výuku:
literární – důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, včetně výuky tvůrčího psaní, scenáristiky a žurnalistiky; mytologické pojetí výuky literatury
výtvarnou – malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
cizích jazyků – Aj, Fj, Lj – konverzace s rodilými mluvčími; účast v mezinárodních projektech; příprava k mezinárodním zkouškám
společenských věd – psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie,…
zájmovou – široká nabídka volitelných předmětů (žurnalistika, dějiny a teorie filmu, dramatika a divadlo, literární věda, výtvarná praktika, divadelní maskérství, …); studentské divadlo a časopis; filmový klub,….