Skip to main content

Jazyková škola BIEB

Název firmy:  Jazyková škola BIEB

Adresa: ZŠ Praha Hostivař, Hornoměcholupská

www: jazykybieb.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 8:00 – 20:00
Úterý 8:00 – 20:00
Středa 8:00 – 20:00
Čtvrtek 8:00 – 20:00
Pátek 8:00 – 20:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Poznámka: otevírací doba se vztahuje na centrálu na adrese Jindřišská 16, Praha.
Výuka bude probíhat v ZŠ Praha Hostivař, Hornoměcholupská.

Info:

Jazyková škola BIEB Vám nabízí výuku až 9 světových jazyků. V nabídce máme mnoho forem výuky pro jednotlivce i firmy.

Školka Amálka

Název firmy: Školka Amálka

Adresa: Na Slavíkově 205/7

www: skolkaamalka.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 7:00 – 18:00
Úterý 7:00 – 18:00
Středa 7:00 – 18:00
Čtvrtek 7:00 – 18:00
Pátek 7:00 – 18:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Info:

Školka, dětské centrum, hlídání dětí.

Přijímáme děti od 1,5 roku na celodenní, půldenní, dopolední, odpolední program nebo na hodinové hlídání.Poskytujeme i hlídání noční, večerní, víkendové.

Školka se nachází v klidné lokalitě, vlastní oplocená zahrada s hřištěm, parkování před objektem. Děti přijímáme celoročně, domluvte si s námi prohlídku školky a přijďte se podívat.

První dvě dopoledne u nás ve školce jsou zdarma v rámci „zvykacího programu“.

První české soukromé SOU

Název firmy: Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU s.r.o.
Adresa: Trhanovské náměstí 8/129

www: pcssou.cz

Telefon: 736 726 330, 271 751 063

Info:

Klademe důraz na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Den otevřených dveří: každý čtvrtek od 13 do 16 hodin.

PRVNÍ ČESKÉ SOUKROMÉ SOU nabízí:

● tříleté obory středního vzdělání s výučním listem – Kadeřník, Cukrář, Aranžér, Truhlář, Prodavač, Malíř a Lakýrník, Zedník, Pekař – pro tyto učební obory zajišťujeme kompletní přípravu jak teoretickou, tak praktickou, která  probíhá v odborných učebnách, kadeřnických  salonech a na pracovištích smluvních firem
● čtyřletý studijní obor Obchodník zakončený MZ, zaměřený na provoz služeb v oblasti obchodu, cestovního ruchu a bankovnictví (denní a dálková forma)
● nástavbové studium – obor Podnikání zaměřený na ekonomiku nebo vlasovou kosmetiku zakončené MZ pro absolventy SOU (denní forma – 2 roky, dálková – 3 roky)

Gymnázium ALTIS s.r.o.

Název firmy: Gymnázium ALTIS s.r.o.

Adresa: Dopplerova 351

www: altis.cz

Otevírací doba: 

Při ohlášení na tel. číslo 605259075 a 605259033 jsme připraveni se Vám věnovat dle domluvy.

Info:

Školství – soukromé víceleté gymnázium, které dlouhodobě vykazuje výborné výsledky. Ve státních maturitách dosahuje nadstandardní výsledky a patří mezi deset nejlepších gymnázií v ČR.
Především přijímáme žáky z 5. tříd ZŠ.

Střední škola automobilní a informatiky

Název firmy: Střední škola automobilní a informatiky
Adresa: Weilova 1270/4

www: skolahostivar.cz

Info:

Střední škola navazuje na tradici SOU autoopravárenského, nám. Míru 19, Praha 2 a SOŠ Pod Stanicí 2, Praha 10.

Škola přichází s rozšířenou nabídkou jak učebních, tak především studijních oborů v moderních a nově vybavených prostorech.

Škola je zaměřená na výuku denních oborů s maturitou (Informační technologie, Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy), denních oborů s výučním listem (Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik jednostopých vozidel, Autolakýrník a Karosář) a nástavbové studium (Podnikání a Provozní technika).

Gymnázium bratří Čapků

Název firmy: Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé SOU s.r.o.
Adresa: Trhanovské náměstí 8/129

www: gymnaziumbc.cz

Telefon: 736 726 330, 271 751 063

Info:

Klademe důraz na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Den otevřených dveří: každý čtvrtek od 13 do 16 hodin. 

GYMNÁZIUM BRATŘÍ ČAPKŮ nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v humanitní a umělecko-výtvarné oblasti. Specializujeme se především na výuku:
literární – důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, včetně výuky tvůrčího psaní, scenáristiky a žurnalistiky; mytologické pojetí výuky literatury
výtvarnou – malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
cizích jazyků – Aj, Fj, Lj – konverzace s rodilými mluvčími; účast v mezinárodních projektech; příprava k mezinárodním zkouškám
společenských věd – psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie,…
zájmovou – široká nabídka volitelných předmětů (žurnalistika, dějiny a teorie filmu, dramatika a divadlo, literární věda, výtvarná praktika, divadelní maskérství, …); studentské divadlo a časopis; filmový klub,….

Mateřská škola Milánská – Škola Hrou

Název firmy: Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472

Adresa: Milánská 472

www: ms-skolahrou.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 6:30 – 17:00
Úterý 6:30 – 17:00
Středa 6:30 – 17:00
Čtvrtek 6:30 – 17:00
Pátek 6:30 – 17:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Info:

Mateřská škola se 4 běžnými třídami a 2 speciálními třídami pro děti s vývojovými poruchami především řeči.

Věk dětí 3 – 7 let.

Škola je vybavena moderními pomůckami, celá budova je nově zrekonstruovaná, v blízkosti je lesopark. Školní vzdělávací program „Škola hrou“ vychází z Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí a pedagogických zásad J.A.Komenského. Je zaměřený na přirozený rozvoj všech oblastí předškolního vývoje.

Umožňujeme všem dětem přiměřené aktivity podle jejich možností, zájmu a schopností, zajišťujeme podporu a nápravu případných obtíží nebo rozvoj nadání, respektujeme individuální potřeby dětí, vytváříme příjemnou atmosféru ve třídách, pořádáme společné akce s rodiči, spolupracujeme s mnoha odborníky, organizacemi a základními školami, pro předškoláky máme přípravné programy.

Mateřská škola umělecká – MuŠka

Název firmy: Mateřská škola umělecká – MuŠka

Adresa: Edisonova 27

www: muskaskolka.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 18:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Info:

Mateřská umělecká školka pro děti ve věku od 2 – 7 let.
Splňujeme nejpřísnější kritéria pro zápis do rejstříku škol pod MŠMT.
Koncept školky je výuka hrou uměleckých oborů a rozšířené výuky angličtiny.
Sídlíme v nově zrekonstruované budově s vlastním dětským hřištěm.